Nieuws

De ALV 2019

De algemene ledenvergadering 2019

Aan alle leden,

De jaarwisseling komt er al weer bijna aan en dat betekent dat het ook weer tijd is voor de jaarlijkse ALV. Namens het bestuur nodig ik jullie uit voor de jaarlijkse ALV welke we op maandag 14 januari gaan houden in zalencentrum Het Anker in Wierden.

Klaar voor de volgende stap

In 2014 namen we met elkaar de keuze om de vereniging nieuw leven in te blazen. Vorig jaar bespraken we de eerste 4 jaar en gaven we aan dat we toe waren aan de volgende stap. Tijdens de ALV kijken we terug op dit eerste jaar, kijken we waar we nu staan en naar wat we komend jaar gaan doen.
De ALV is een belangrijk moment voor een vereniging. Dit is het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en waarop je je stem kunt laten horen. Om het een en ander wat aantrekkelijker te maken, combineren we de ALV ook dit jaar met een nieuwjaarsborrel.

Bestuurswijzigingen

Vrijwel alle zittende bestuursleden blijven ook komend kalenderjaar aan als bestuurslid. Als uitzondering geldt hier Hans Schartman, als bestuurslid Activiteiten. Hans is niet herkiesbaar. Als opvolger zal het bestuur Tamara Tijms als kandidaat voordragen. Vorig jaar tijdens de ALV waren zowel het bestuurslid Jeugdzaken, als het bestuurslid Sponsorzaken vacant. Het bestuur zal als kandidaten Marco Post (Jeugdzaken) en Dennis van den Berg (Sponsorzaken) voordragen.
Eventuele andere kandidaten kunnen tot uiterlijk 3 werkdagen voor de ALV schriftelijk worden opgegeven bij de voorzitter. Deze kandidaatstellingen moeten worden ondersteund door ten minste 10 leden en moeten een schriftelijke verklaring bevatten dat de kandidaat eventuele benoeming zal aanvaarden en dat hij/zij tenminste 18 jaar is.

Statutenwijziging

De huidige statuten van onze vereniging stammen uit 1997. Ook het laatste jaar waarin de Elfstedentocht werd gereden. De statuten zijn nog opgemaakt met behulp van een typemachine en zijn daarnaast ook inhoudelijk verouderd. Daarnaast is vorig de Nederlandse Basketball Bond (NBB) zowel qua organisatie als statutair veranderd. Dit betekent dat iedere basketbalvereniging ook haar statuten moet aanpassen, omdat deze refereert naar de statuten van de NBB. Op haar vergadering van 6 december jongstleden heeft het bestuur haar voornemen aangenomen om nieuwe statuten voor te leggen aan de komende ALV.

Je kunt zowel de huidige statuten als voorgenomen nieuwe statuten online bekijken. Tijdens de ALV moet minimaal 2/3e van onze leden aanwezig zijn om een stemming plaats te kunnen laten vinden. Vervolgens moet 2/3e van de aanwezigen akkoord gaan met de statutenwijziging. Indien dit niet het geval is, zal er opnieuw een ALV worden gehouden eind januari. Het een en ander zal officieel worden vastgesteld door notaris P.J.H. Koene.

Volgens de statuten heeft ieder lid van 16 jaar of ouder het recht om 3 stemmen uit te brengen. Alle leden onder die leeftijd hebben het recht op 1 stem, welke wordt uitgebracht door een ouder/voogd. Ieder lid is bevoegd zijn of haar stem(men) uit te brengen door een ander schriftelijk gemachtigd lid. Een gemachtigde kan niet meer dan zichzelf en 1 ander lid vertegenwoordigen.

Jeugd ALV

SVZW Basketbal is een vereniging met betrokken leden. Die betrokkenheid kan wat ons betreft niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseren we, voorafgaand aan de officiële ALV, een Jeugd ALV. Deze is bedoeld voor leden tot 12 jaar. Samen kijken we – in aangepaste vorm – naar onze mooie vereniging.

Wie, wat, waar, hoe

Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28

18:15 – 18:45 – Jeugd ALV (Mini’s + evt. Ouders)
19:00 – 20:30 – ALV (Leden + Ouders jeugdleden)
20:30 – Nieuwjaarsborrel

Of je nou spelend lid, ouder of recreant bent; we hechten als bestuur veel waarde aan je aanwezigheid tijdens de ALV. Naast dat dit het moment is je stem te laten horen, is dit belangrijk voor de voorgenomen statutenwijziging. We gaan er daarom vanuit dat iedereen aanwezig is. Mocht je niet aanwezig zijn, willen we je vragen om dit vóór 10 januari te melden via j.pepping@svzwbasketbal.nl.

Voor nu wens ik jullie allemaal Fijne Feestdagen en een gelukkig en sportief 2019!

Namens het bestuur,
met vriendelijke groet,

Jelmer Pepping
Voorzitter SVZW Basketbal

Ps: De training van onze mini’s en de seniorentrainingen zullen op 14 januari niet doorgaan. De training van de Jongens U16 zal wel doorgaan.

Gerelateerde berichten

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×